facebook

Özet Finansal Bilgiler

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (TL)2019/062018/06
Satış Gelirleri371.191.871438.718.982
Brüt Kar40.218.04239.246.633
Faaliyet Zararı(9.549.597)(11.974.824)
Amortisman Gideri ve İtfa Payları11.945.6164.533.015
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı2.396.019(7.441.809)
Net Dönem Zararı(14.736.460)(16.388.235)
   
 2019/062018/12
Toplam Varlıklar501.086.361419.599.289
Toplam Özkaynaklar11.795.344(17.301.280)
Toplam Dönen Varlıklar402.758.882376.531.936
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler439.452.191432.137.551
Yatırım Harcamaları1.086.0607.348.935
Diğer Dönen Varlıklar3.479.5495.955.083
Stoklar14.431.99314.096.527
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler49.838.8264.763.018
   
Likidite Oranları (%)2019/062018/12
Cari Oran0,920,87
Likidite Oranı0,880,82
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar (%)2019/062018/12
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,981,04
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,02-0,04
Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler0,02-0,04
   
Karlılık Oranları (%)2019/062018/12
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar-1,252,19
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar-0,03-0,04
Net Dönem Karı / Net Satışlar-0,04-0,04