facebook

Özet Finansal Bilgiler

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (TL)2019/032018/03
Satış Gelirleri166.632.400219.010.271
Brüt Kar17.665.45817.999.969
Faaliyet Zararı(7.431.804)(4.221.563)
Amortisman Gideri ve İtfa Payları6.116.5831.934.862
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı(1.315.221)(2.286.701)
Net Dönem Zararı(7.901.417)(7.265.523)
   
 2019/032018/12
Toplam Varlıklar475.100.118419.599.289
Toplam Özkaynaklar18.630.387(17.301.280)
Toplam Dönen Varlıklar370.750.712376.531.936
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler408.706.888432.137.551
Yatırım Harcamaları65.726.5527.348.935
Diğer Dönen Varlıklar5.074.9815.955.083
Stoklar15.044.66114.096.527
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler47.762.8434.763.018
   
Likidite Oranları (%)2019/032018/12
Cari Oran0,910,87
Likidite Oranı0,860,82
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar (%)2019/032018/12
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,961,04
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,04(0,04)
Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler0,04(0,04)
   
Karlılık Oranları (%)2019/032018/12
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar(0,42)2,19
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar(0,02)(0,02)
Net Dönem Karı / Net Satışlar(0,05)(0,03)