facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018/092017/09 
Satış Gelirleri
642.420.139
631.623.183
 
Brüt Kar
59.980.920
57.110.819
 
Faaliyet Karı
-15.304.423
-10.051.250
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
7.310.773
3.028.781
 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-7.993.650
-7.022.469
 
Net Dönem Karı
-20.277.420
-9.226.464
 
 2018/092017/12 
Toplam Varlıklar
464.618.770
416.144.112
 
Toplam Özkaynaklar
284.024
9.962.158
 
Toplam Dönen Varlıklar
428.706.838
311.542.907
 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
459.437.627
401.559.195
 
Yatırım Harcamaları
3.685.327
20.636.021
 
Diğer Dönen Varlıklar
4.548.429
4.888.254
 
Stoklar
15.890.382
13.586.584
 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.897.119
4.622.759
 
Likidite Oranları2018/092017/12 
Cari Oran
0,93
0,78
 
Likidite Oranı
0,89
0,73
 
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2018/092017/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
1,00
0,98
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,00
0,02
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,00
0,02
 
Karlılık Oranları2018/092017/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-71,39
-2,51
 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,04
-0,06
 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,03
-0,03