facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018/062017/06 
Satış Gelirleri
438.718.982
449.700.414
 
Brüt Kar
39.246.633
39.659.090
 
Faaliyet Karı
-11.974.824
-3.771.028
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
4.533.015
3.028.781
 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-7.441.809
-742.247
 
Net Dönem Karı
-16.388.235
-4.950.588
 
    
 2018/062017/12 
Toplam Varlıklar
491.118.447
416.144.112
 
Toplam Özkaynaklar
4.173.209
9.962.158
 
Toplam Dönen Varlıklar
452.455.861
311.542.907
 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
482.039.513
401.559.195
 
Yatırım Harcamaları
2.690.531
20.636.021
 
    
Diğer Dönen Varlıklar
2.335.940
4.888.254
 
Stoklar
17.118.920
13.586.584
 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.905.725
4.622.759
 
    
Likidite Oranları2018/062017/12 
Cari Oran
0,94
0,78 
Likidite Oranı
0,90
0,73 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2018/062017/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,99
0,98
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,01
0,02
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,01
0,02
 
    
Karlılık Oranları2018/062017/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-3,93
-2,51
 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,03
-0,06 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,04
-0,03