facebook

Özet Finansal Bilgiler

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (TL)2019/092018/09
Satış Gelirleri570.444.968642.420.139
Brüt Kar60.099.20259.980.920
Faaliyet Zararı(13.450.596)(15.304.423)
Amortisman Gideri ve İtfa Payları17.744.6387.310.773
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı4.294.042(7.993.650)
Net Dönem Zararı(20.713.606)(20.277.420)
   
 2019/092018/12
Toplam Varlıklar492.922.540419.599.289
Toplam Özkaynaklar3.956.414(17.301.280)
Toplam Dönen Varlıklar401.201.924376.531.936
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler440.533.990432.137.551
Yatırım Harcamaları2.256.6047.348.935
Diğer Dönen Varlıklar4.062.2875.955.083
Stoklar15.420.55214.096.527
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler48.432.1364.763.018
   
Likidite Oranları (%)2019/092018/12
Cari Oran0,910,87
Likidite Oranı0,870,82
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar (%)2019/092018/12
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,991,04
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,01(0,04)
Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler0,01(0,04)
   
Karlılık Oranları (%)2019/092018/12
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar(5,24)2,19
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar(0,04)(0,05)
Net Dönem Karı / Net Satışlar(0,04)(0,03)