Kurucumuzun yaşamı boyunca savunduğu ve uyguladığı görüşler, Topluluğumuzun toplum yatırımı konusundaki temel ilke ve geleneğini oluşturuyor. Sağlıklı bir gelecek için kültür sanat, eğitim, bilim, bilişim ve spor alanlarında etki yaratmayı ve toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.