...

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

Geleceğin yaşam alışkanlıklarını yaratmaya bugünden başlıyoruz.

Eczacıbaşı’nda inovasyon, bizi bugüne taşıyan özümüzden ve daha iyi bir geleceğe dair ortak inancımızdan geliyor. 1900’lerin başında Şifa Eczanesi’nde başlayan inovasyon yolculuğumuz aynı merak, özen ve cesaretle devam ederken daha iyi bir geleceği bugünden yaratmak için hissettiğimiz sorumluluk gün geçtikçe artıyor. Eczacıbaşı’nda inovasyon, “yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni çözümler”i birlikte yaratmaya odaklanıyor.

İnovasyon Yaklaşımımız

Toplumsal duyarlılıkla, insan odağıyla ve girişimci özgüveni ile tüm paydaşların faydasına, erişilebilir ve dönüştürücü çözümler yaratmak.

Yeni fikirlerin yeni sorulardan ve açık bir zihinle dinlemekten doğduğunu fark etmek; varsayımlarımızdan uzaklaşmak ve farklı bakış açılarını keşfetmek.

Yaratıcılığı sadece çözümde aramak değil ve problemlerin arkasında yatan kök sebeplere odaklanarak problemin keşfinde de yaratıcılığa önem ve değer vermek.

Her zaman iş birliği içinde, paydaşları, farklı uzmanlıkları ve yaklaşımları bir araya getirerek hareket etmek.

Sonuçlar kadar süreçleri de önemsemek, değerlendirmek ve
inovasyon yolculuğundaki belirsizlik ve risklere karşı cesareti artırmak.

...

GİRİŞİMCİLİK

Eczacıbaşı’nda girişimcilik, geleneksel iş yapış şekillerimize farklı sorular sorarak çağdaş ve yeni bakış açıları yaratıyor. Eczacıbaşı kuruluşlarının inovasyon stratejilerine uyumlu girişimci şirketler ile iş birliği kurarak fayda sağlıyor ve Topluluğun geleceğine yönelik yeni alanları ve iş modellerini keşfetmek için köprü görevi görüyor.

...

ECZACIBAŞI'NDA KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin çevik yaklaşımı ve hızlı döngülerden oluşan süreçleri ile kurum içinde de yenilikçi çözümlerin doğmasına ve gerçekleşmesine ortam sağlamak, bugünün işlerini güçlendirmek ve gelecek fırsatları keşfetmek adına kurum içi girişimciliğe kaynak ayırıyoruz.

Multidisipliner ve sinerjik çalışma ortamında kurum içi iş birliği fırsatlarını birleştirerek çalışanların ve kurumun tüm potansiyelini ortaya çıkarma ve kullanma imkânı veriyor, yalın girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme metodolojileri ile çalışanların proje geliştirme becerilerini güçlendirme ve çalışanlara alternatif alan oluşturma fırsatı yaratıyoruz.

Eczacıbaşı’nda girişimcilik, geleneksel iş yapış şekillerimize farklı sorular sorarak çağdaş ve yeni bakış açıları yaratıyor. Eczacıbaşı kuruluşlarının inovasyon stratejilerine uyumlu girişimci şirketler ile iş birliği kurarak fayda sağlıyor ve Topluluğun geleceğine yönelik yeni alanları ve iş modellerini keşfetmek için köprü görevi görüyor.

ECZACIBAŞI MOMENTUM

2019 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nun Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak kurulan Eczacıbaşı Momentum, yüksek etkili girişimlere ve teknolojilere yatırımlar gerçekleştirerek Topluluğumuzun ve sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde de etkin rol oynuyor.

Eczacıbaşı Momentum olarak temel amacımız; sağlık, tüketim ve ev yaşamına odaklanan, çağdaş yaşamı şekillendiren girişimlere yatırımlar yapmak. Bu temel yatırım amacımıza ek olarak, gelecekte önemli yere sahip olacak yeni teknolojileri ve iş modelleri de yatırım odağımızda yer alıyor.

Yatırım yaptığımız girişimlere finansal katkının ötesinde Eczacıbaşı Topluluğu’nun bilgi birikiminden ve iş ilişkilerinden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimlerle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde Topluluğumuz için stratejik ve finansal getiriler elde etmeyi hedefliyoruz.