Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü

“Bireye, topluma ve çevreye saygı” inancıyla, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini artıran sorumlu ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Uluslararası bir topluluk

80 yıllık mirasımızdan aldığımız güçle, bugün Türkiye’nin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren sanayi topluluklarından biri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

...

+13,250
Çalışan

...

120
Global
Pazar Yeri

...

2 Milyar €
Ciro

...

47
Kuruluş

Yenilikçi, inovatif ürün ve hizmet anlayışı

Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde standartları belirliyoruz.

Bilginin ve gelişimin peşinde, yarına daha yakınız

Sürdürülebilir bir dünya için keşfe çıkıyoruz. İnovasyon ve girişimcilik projelerimizle geleceği yakınlaştırıyoruz.

Dijital teknolojiler ile geleceği şekillendiriyoruz

Sektörlerimizde öncü dijital uygulamalarla iş yapış şekillerimizi dönüştürüyor, verimliliğimizi artıyoruz.

...

Sürdürülebilirlik
stratejimiz

İş dünyasının ve yaşamın ihtiyaçları ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanıyoruz.

...

Sağlıklı bir
gelecek için çalışıyoruz

Toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.