...

GELECEĞİMİZ İÇİN

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

Geleceğin yaşam alışkanlıklarını yaratmaya bugünden başlıyor; sürdürülebilir değer üretmeyi ve toplumsal yaşamın gelişimine katkıda bulunmayı sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.

Bizi bugüne taşıyan özümüz, tüm paydaşlar için daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dair inancımız, merak, özen ve cesaretimizle yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni çözümleri birlikte yaratıyoruz.

ECZACIBAŞI'NDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital teknolojileri ve veriyi iş süreçlerimizde içselleştirerek içinde bulunduğumuz iş alanlarının geleceğini şekillendiriyoruz.

SAĞLIKLI BİR
GELECEK İÇİN

“Doğaya, topluma ve bireye saygı” ilkesi, değer üretme sürecimizin temelinde yer alıyor. Sürdürülebilir değer üretme anlayışıyla kaynak verimliliği ve toplumsal refahın geliştirilmesi odaklı bir yaklaşımla uzun vadeli performansımızı artırmak paydaşlarımıza karşı en temel sorumluluğumuzdur.

SANATA VE KÜLTÜRE YÖNELİK YATIRIMLAR

Kültür, sanat, eğitim, bilim, bilişim ve spor alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.