facebook

Ortaklık Yapısı
* Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı ortağımız , 29.12.2017 tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 136, 155/1-b. ile 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 - 20 ‘inci maddeleri çerçevesinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün (kül) halinde “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı Şirkete devrolması yoluyla kolaylaştırılmış usulle birleşmişlerdir. Birleşme kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.12.2017 tarihinde tescil edilmiş, 05.01.2018 tarihli Ticaret Sicil gazetesiyle de ilan edilmiştir.
 
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.77,77%
DİĞER22,23%