facebook

Sıkça Sorulan Sorular

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (Eczacıbaşı Yatırım Holding) ne zaman kurulmuştur?            
Eczacıbaşı Yatırım Holding, 1973 yılında İstanbul’da kurulmuş, kuruluşuna ilişkin ilan 29.12.1973 tarih ve 17-5037 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılmıştır.

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in faaliyet konusu nedir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in ana faaliyet konusu; kar etme yeteneği veya potansiyeli bulunan, uygun bulduğu alanlarda kurulmuş veya kurulacak olan sermaye şirketlerinin sermayelerine iştirak etmek veya bu şirketlerin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere yatırım yapmaktır.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding payları hangi borsada işlem görmektedir?
Borsa İstanbul (BIST) ’da işlem görmektedir.

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in payları Borsa İstanbul (BIST) ’da hangi kod ile hangi pazarda işlem görmektedir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in payları, BIST’te ECZYT kodu ile Ana Pazar’da işlem görmektedir. 

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in halka açıklık oranı nedir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in paylarının halka açıklık oranı %18,43’dür.

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in ortaklık yapısına nasıl ulaşabilirim?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in ortaklık yapısına ulaşmak için tıklayınız.

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in, iştirakleri ve sermayedeki payı hakkında bilgi verir misiniz?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in iştirakleri ;
 
Ticaret UnvanıPay Oranı (%)
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.46,21
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  31,01
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.       29,91
Eczacıbaşı Holding A.Ş.     11,54

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in iştirakleri arasında hangi şirketler BIST’te işlem görmektedir?
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM)
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. Ve Tic. A.Ş.  (ECILC)
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in esas sözleşmesine nasıl ulaşabilirim?
Esas sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in çıkarılmış sermayesi ne kadardır?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in çıkarılmış sermayesi 105.000.000 TL’dir.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır?
Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?

Çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sayısı 105.000.000 adettir. İmtiyazlı pay yoktur ve her pay bir oy hakkına sahiptir
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in sermaye artırım ve kar dağıtım bilgilerine nasıl ulaşabilirim?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in sermaye artırım ve kar dağıtım bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Eczacıbaşı Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşmaktadır?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu, ikisi bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in mali yılı hangi dönemi kapsar?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in mali yılı, 12 aylık takvim yılı Ocak-Aralık dönemini kapsar.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding finansal sonuçlarını hangi dönemlerde açıklamaktadır?
Eczacıbaşı Yatırım Holding finansal sonuçlarını,  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere yılda 4 kez açıklamaktadır. Açıklanan finansal raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Eczacıbaşı Yatırım Holding olağan genel kurulu ne zaman toplanmaktadır?
Genel Kurul bilgileri, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde açıklanmaktadır. Genel Kurul toplantı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in kar dağıtım politikası nedir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in kar dağıtım politikasına ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in bağımsız denetim kuruluşu kimdir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in, 2021 faaliyet yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu “PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” dir.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in etik kurallarına nasıl ulaşabilirim?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in etik kurallarına ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?
Eczacıbaşı Yatırım Holding’in Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında nereden bilgi edinebilirim?
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız.