facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2019 / 032018/03
   
Satış Gelirleri-27.032.805
Brüt Kar-1.380.804
Faaliyet Karı      (6.833.653)3.604.623
Amortisman Gideri ve İtfa Payları   3.9498.527
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı(6.829.704)3.613.150
Net Dönem Karı(13.269.360)14.390.053
   
 2019/032018/12
   
Toplam Varlıklar2.138.898.8352.152.239.332
Toplam Özkaynaklar2.098.422.6942.111.674.788
Toplam Dönen Varlıklar25.315.88244.976.142
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler530.705619.108
   
Likidite Oranları                           2019/03                     2018/12
- Cari Oran       47,7072,65
- Likidite Oranı47,7072,65
                            2018/12                           2018/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar51,8452,06
   
Karlılık Oranları                           2019/03                         2018/12
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar(0,006)0,007
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar(0,006)0,007
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar-0,532