facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2021/092020/09
   
Satış Gelirleri--
Brüt Kar--
Faaliyet Karı89.968.64450.054.412
Amortisman Gideri ve İtfa Payları15.49313.884
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı89.984.13750.068.296
Net Dönem Karı179.573.299143.963.074
   
 2021/092020/12
   
Toplam Varlıklar2.971.887.8562.903.421.280
Toplam Özkaynaklar2.924.860.6712.847.759.679
Toplam Dönen Varlıklar291.951.785  107.320.293
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler764.157 996.339
   
Likidite Oranları                      2021/09         2020/12
- Cari Oran382,06107,71
- Likidite Oranı382,06107,71
                                                    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar 2021/09 2020/12
-Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar                 0,020,02
-Toplam Borçlar/Toplam Özkaynak                   0,02                      0,02
-Toplam Özkaynaklar/Toplam Varlıklar0,980,98
-Toplam Özkaynaklar/Toplam Borçlar62,2051,16
   
Karlılık Oranları                            2021/09                       2020/12
-Net Dönem Karı/Toplam Özkaynaklar0,0610,048
-Net Dönem Karı/Toplam Varlıklar0,0600,047