facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2019 / 062018/06
   
Satış Gelirleri-27.032.805
Brüt Kar-1.380.804
Faaliyet Karı   35.311.79130.841.776
Amortisman Gideri ve İtfa Payları  7.933832
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı35.319.72430.842.608
Net Dönem Karı50.354.36272.575.883
   
 2019/062018/12
   
Toplam Varlıklar2.124.080.0462.152.239.332
Toplam Özkaynaklar2.083.665.3682.111.674.788
Toplam Dönen Varlıklar41.482.57344.976.142
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler475.242619.108
   
Likidite Oranları                           2019/06             2018/12
- Cari Oran     87,2972,65
- Likidite Oranı87,2972,65
                            2019/06                          2018/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar51,5552,06
   
Karlılık Oranları                           2019/06                        2018/06
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar0,0240,039
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,0240,039
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar-2,685