facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018 / 122017 /12
   
Satış Gelirleri27.032.80565.002.023
Brüt Kar1.380.8045.686.939
Faaliyet Karı      41.798.055131.025.229
Amortisman Gideri ve İtfa Payları    1.90334.116
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı41.799.908131.059.345
Net Dönem Karı100.782.169183.128.614
   
 2018/122017/12
   
Toplam Varlıklar2.152.239.3321.897.578.018
Toplam Özkaynaklar2.111.674.7881.864.006.577
Toplam Dönen Varlıklar44.976.14287.311.271
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 423.407
   
Likidite Oranları                           2018/12                     2017/12
- Cari Oran         72,65206,21
- Likidite Oranı72,65206,21
                            2018/12                           2017/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar52,0655,52
   
Karlılık Oranları                           2018/12                         2017/12
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar0,0480,098
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,0470,097
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar4,252,817