facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2022/032021/03
   
Satış Gelirleri--
Brüt Kar--
Faaliyet Karı35.142.38328.619.880
Amortisman Gideri ve İtfa Payları4.4074.297
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı35.146.79028.624.177
Net Dönem Karı 96.910.35570.048.791
   
 2022/032021/03
   
Toplam Varlıklar4.166.959.522 4.087.180.810
Toplam Özkaynaklar  4.090.087.1273.988.130.539
Toplam Dönen Varlıklar397.300.331 410.717.180
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler11.453.33233.547.839
   
Likidite Oranları                      2022/03         2021/12
- Cari Oran34,6912,24
- Likidite Oranı34,6912,24
                                                    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar 2022/03 2021/12
-Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar                 0,020,02
-Toplam Borçlar/Toplam Özkaynak                   0,02                      0,02
-Toplam Özkaynaklar/Toplam Varlıklar0,980,98
-Toplam Özkaynaklar/Toplam Borçlar53,2140,26
   
Karlılık Oranları                            2022/03                       2021/12
-Net Dönem Karı/Toplam Özkaynaklar0,0240,108
-Net Dönem Karı/Toplam Varlıklar0,0230,105