facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2019 / 092018/09
   
Satış Gelirleri-27.032.805
Brüt Kar-1.380.804
Faaliyet Karı   33.847.44240.420.523
Amortisman Gideri ve İtfa Payları11.9522.400
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı33.859.39440.422.923
Net Dönem Karı42.347.117115.377.401
   
 2019/092018/12
   
Toplam Varlıklar2.153.869.8172.152.239.332
Toplam Özkaynaklar2.112.336.7852.111.674.788
Toplam Dönen Varlıklar104.956.36244.976.142
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2.995.910619.108
   
Likidite Oranları                           2019/09             2018/12
- Cari Oran    35,0372,65
- Likidite Oranı35,0372,65
                            2019/09                          2018/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar50,8652,06
   
Karlılık Oranları                           2019/09                        2018/09
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar0,0200,061
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,0200,060
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar-4,268