facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018 / 92017 / 9
   
Satış Gelirleri27.032.80553.214.452
Brüt Kar1.380.8044.198.677
Faaliyet Karı      40.420.523157.048.618
Amortisman Gideri ve İtfa Payları      2.40025.480
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı40.422.923157.074.098
Net Dönem Karı114.828.940166.412.845
   
 2018/92017/12
   
Toplam Varlıklar1.912.811.7891.897.578.018
Toplam Özkaynaklar1.886.746.9211.864.006.577
Toplam Dönen Varlıklar43.799.78487.311.271
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler443.404423.407
   
Likidite Oranları                             2018/9                           2017/12
- Cari Oran           98,78206,21
- Likidite Oranı98,78206,21
                              2018/9                           2017/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,99                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar55,0655,52
   
Karlılık Oranları                            2018/9                         2017/12
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar0,060,10
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,060,10
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar4,252,82