facebook

Sıkça Sorulan Sorular

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EİS) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Türkiye'nin ilk modern ulusal ilaç üretim tesisini 1952 yılında kuran Eczacıbaşı İlaç Sanayi'nin temelleri, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 1942 yılında eğitimini tamamlayıp yurda dönmesiyle atıldı. Şirket, benimsediği yüksek standartlar ve getirdiği yeniliklerle Türk ilaç endüstrisine öncülük etti.
 
Türkiye ve küresel ilaç pazarlarındaki değişimlerin değerlendirilmesiyle stratejik ortak arayışına giren Eczacıbaşı İlaç Sanayi, 2007 yılında bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya'daki ortaklık paylarının yüzde 75'ini, eşdeğer ilaç alanında Avrupa'nın önde gelen kuruluşlarından Zentiva N.V.'ye devretti. Kalan yüzde 25 ortaklık payının devri ise 2009'un Temmuz ayında gerçekleşti.
 
Eczacıbaşı İlaç Sanayi'nin unvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değişti ve yeni unvanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Kasım 2008 tarih, 7195 sayılı baskısında yayınlandı. Üretim faaliyetleri bulunmayan Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, mevcut bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri ile bir tür holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; sağlık, yapı ürünleri ve diğer endüstrilerde stratejik ortak olarak rol almaktadır.

EİS ne zaman kurulmuştur?
EİS, 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur.

EİS’in BİST’deki hisse kodu nedir?
ECILC

EİS ne zaman halka açılmıştır?
EİS, 1990 yılında halka açılmıştır.

EİS hangi borsada, işlem görmektedir?
EİS’in payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.

EİS’in halka açıklık oranı nedir?
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %19,03’ünü temsil eden payların “dolaşımda” olduğu kabul edilmektedir.

EİS’in ana faaliyeti nedir?
Bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri ile bir tür holding yapısındadır. Bu yapı içinde, direkt olarak gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta; sağlık, yapı ürünleri ve diğer endüstrilerde ortak olarak rol almaktadır.

EİS’in iştirakleri ve yatırımları konusunda bilgi verebilir misiniz?
 
Ticaret UnvanıPay Oranı
(%)
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.99,92
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.99,49
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.94,70
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.78,00
Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.50,00
Eczacıbaşı Holding A.Ş.37,28
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.26,36
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.25,00
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.11,21
 
Faaliyet Gösterdiği Sektör / PazarŞirket Unvanı
Sağlık Sektörü 
Referans ve eşdeğer ilaç pazarıEİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
 Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.
Hastane ürünleri pazarıTasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Nükleer tıp sektörüEczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Monrol Europe SRL
 Monrol Egypt for Manufacturing LLC
 Radiopharma Egypt (S.A.E)
 Monrol Bulgaria LTD
 Eczacıbaşı Monrol Nuclear Products Industry & Trade Co - Jordan (***)
 Monrol MENA LTD
 Monrol Gulf DMCC
 HSM Consulting LTD
Gayrimenkul Faaliyetleri 
Kanyon(*)
Ormanada Projesi(**)
Gayrimenkul geliştirmeEczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Diğer 
Seramik kaplama pazarıVitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dışsatım hizmetleri Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.

(*) Kanyon Ofis Bloğu’nun tamamı ile Alışveriş Merkezi’nin yarısını ifade etmektedir.
(**) İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi, Yorgancı Çiftliği Mevkii’nde bulunan toplam alanı 196.409,74 m2 olan 22 adet arsanın %50’si Şirket, %50’si Eczacıbaşı Holding tarafından satın alınmıştır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, Ormanada projesindeki konutların tamamı satılmış ve  teslimleri yapılmış olup, projeden geriye ticari alan olarak kiraya verilmiş bir adet taşınmaz kalmıştır.

(***) Şirket tasfiye sürecindedir.

Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarının faaliyetleri ile ilgili bilgiler, çeyrek dönem ve yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporlarında yer almaktadır. EİS’in faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in esas sözleşmesine nereden ulaşabilirim?
EİS’in esas sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in ortaklık yapısı nasıldır?
EİS’in ortaklık yapısı için tıklayınız.

EİS’in çıkarılmış sermayesi ne kadardır?
EİS’in çıkarılmış sermayesi 685.260.000 TL’dir.

EİS’in yıllar itibariyle sermaye hareketleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
EİS’in sermaye hareketleri hakkındaki bilgiler için tıklayınız.

EİS’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır? Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?
EİS’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sayısı 68.526.000.000 adettir. İmtiyazlı pay yoktur ve her pay bir oy hakkına sahiptir.

EİS’in yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı kaçtır?
EİS’in yönetim kurulu 6 üyeden oluşmaktadır ve üyelerin 2’si bağımsız üyedir.
Yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in mali yılı hangi dönemi kapsar?
EİS’in mali yılı 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer.

EİS finansal sonuçlarını hangi dönemlerde açıklamaktadır?
EİS konsolide finansal sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle açıklamaktadır. Çeyreksel bazda açıklanan finansal raporlara ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in olağan genel kurulu ne zaman toplanmaktadır?
EİS’in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 Salı günü yapılmıştır. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in kar dağıtım politikası nedir?
EİS’in kar dağıtım politikasına ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in son 5 yılda dağıttığı kar payı tutar ve oranları nedir?
EİS’in kar dağıtım bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in bağımsız denetim kuruluşu kimdir?
EİS’in 13.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

EİS’in faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?
EİS’in faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

EİS’in etik kurallarına nasıl ulaşabilirim?
EİS’in etik kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

EİS yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?
EİS’in Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri için tıklayınız.

Eczacıbaşı Topluluğu hakkında nereden bilgi edinebilirim?
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında bilgiler için tıklayınız.