facebook

Üyeliklerimiz

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
Eczacıbaşı Topluluğu, Ekim 2007'de İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD Türkiye) üye oldu. Dernek, Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının küresel platformda sürdürülebilir başarısı için, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ile eşgüdümlü olarak, kaynakların daha verimli kullanımına yönelik toplumsal, çevresel ve ekonomik ortam ve şartların oluşmasına destek olmak misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.
 http://www.skdturkiye.org/
Küresel İlkeler Sözleşmesi
Eczacıbaşı Topluluğu, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni Mayıs 2006 tarihinde imzaladı. Mayıs 2008 tarihinde ise Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan kuruluşların her yıl düzenli olarak yayınlaması gerekli görülen "Global Compact Communication on Progress" gelişim raporunu yayınladı.
www.unglobalcompact.org
İklim Değişikliğine Karşı Kopenhag Bildirisi
Eczacıbaşı Topluluğu, Ağustos 2009’da adil ve sağlam bir küresel anlaşma için iklim değişikliği konusunda çözüm yaratmayı hedefleyen İklim Değişikliğine Karşı Kopenhag Bildirisi’ni imzaladı. Kopenhag Bildirisi'ni imzalayan kuruluşlar, yeterince etkili ve küresel çapta adil bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varıldığında, küresel ekonomide köklü bir değişimin koşullarının oluşacağına ve düşük karbonlu ürün, hizmet, teknoloji ve altyapıya milyarlarca dolar yatırım yapabilmek için imkan yaratılabileceğine dikkat çekiyorlar.
İklim Değişikliğine Karşı Kankun Bildirisi
Eczcıbaşı Topluluğu, Ekim 2010’da İklim Değişikliğine Karşı Kankun Bildirisi’ne imza attı. Bildiri, iş dünyasının 29 Kasım-10 Aralık 2010’da Meksika-Kankun’da gerçekleştirilen COP16’da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı) yer alan hükümetlerden beklentilerini ortaya koyuyor. Bildiri, hükümetleri küresel olarak düşük karbon ekonomisine geçişte yerel, ulusal ve bölgesel olarak harekete geçmeleri yönünde teşvik ediyor.
İklim Değişikliğine Karşı 2 Derece Bildirisi
Eczacıbaşı Topluluğu, Aralık 2011’de İklim Değişikliğine Karşı 2 Derece Bildirisi’ne imza attı. Bildiride, sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlandırılması hedefinin karşılanabilmesi için güçlü ve istikrarlı yerel, ulusal ve uluslararası çerçevenin oluşturulması ve iş dünyası ile hükümetlerin geliştirilecek politikaları uygulamasının ve aktif bir diyalog içerisinde ilerlenmesinin gerekliliği vurgulanıyor.
Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi İlkeleri
Eczacıbaşı Topluluğu, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi İlkeleri’ne (Women’s Empowerment Principles, WEPs) taraf oldu. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığında 8 Mart 2010 tarihinde oluşturulan BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri, iş dünyasında kadınların güçlendirilmesini sağlamak üzere, şirketlerin mevcut politika ve uygulamalarını gözden geçirmesine veya yenilerini oluşturmasına yol göstermek amacıyla başlatılan uluslararası bir girişimdir.
İş Dünyası Plastik Girişimi
Eczacıbaşı Topluluğu Kasım 2019’da, plastik kirliliği konusunda aksiyon almak gerektiğine dair farkındalığıyla, aktif üyesi olduğu Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından kurulan ve plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşımayı hedefleyen "İş Dünyası Plastik Girişimi"nin imzacısı oldu.
Unstereotype Alliance Türkiye Platformu
Eczacıbaşı Topluluğu, reklamlardaki zararlı toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmeyi amaçlayan Unstereotype Alliance Türkiye (Kalıpları Kıran Birlik, Türkiye) platformunun paydaşlarından oldu. Platform, reklamverenlerin, markaların ve reklamcıların ortaklaşa çalışmasıyla reklam ve medya içeriğini eşitlikten yana değiştirerek dünyaya örnek olmayı hedefliyor.