facebook

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Eczacıbaşı Topluluğu, topluma ve çevreye saygı bilinciyle, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar bütünsel bir bakış açısıyla benimsiyor. Topluluk, bütünsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, iş süreçleri ve teknoloji kullanımını da bütünleştirmek amacıyla gönüllü çalışmalarını sürdürüyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve kişisel yaşam tercihlerine yansıtma hedefini benimseyerek bu alanda öncü oldu. Sürdürülebilirlik konusunda Topluluk envanteri oluşturmak, küresel anlamda bir konumlandırma yapabilmek ve bu konudaki çalışmaları faaliyet gösterilen sektörler bazında derinleştirebilmek amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, Topluluğun “sürdürülebilir başarısı” için kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere; Topluluk genelinde duyarlılık ve bilgi birikimi oluşturma amacını da taşıyor. Topluluk kuruluşları, belirlenen özel raporlama tekniğine uygun olarak, üç aylık göstergeler halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar pek çok alanda çeşitli verileri izleyerek, merkezi raporlama sistemine iletiyor. Bu veriler dönemsel ve yıllık bazda incelenerek, gelecek yıllarda hedeflenecek iyileştirme planlarını oluşturmak üzere değerlendiriliyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamında uygun parametreler saptanarak kuruluş çalışmalarının ölçümlenmesi, izlenmesi ve iyileştirmelerin planlanması, sürdürülebilir kalkınma çalışmaları içinde en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve artırılması teşvik ediliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladığı 2006 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmaları Topluluk raporlarında detaylı olarak aktarılıyor. 2010 yılından itibaren ise Topluluk Sürdürülebilirlik Raporları’nda, bağımsız denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş olan konsolide enerji tüketim ve karbon emisyonu verileri yayımlanıyor. Eczacıbaşı, topluluk bazında Türkiye’de bu çalışmayı gerçekleştiren ilk kuruluş oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, Türkiye’de ilk kez CEO’ya doğrudan bağlı görev yapmak üzere kurulan İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.