facebook

Fırsat Eşitliği Yaklaşımımız

 


Eczacıbaşı Topluluğu için enerji verimliliği, ham madde azaltımı gibi çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar sosyal çalışmalar da büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal bacağında fırsat eşitliği politikaları yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağına inanıyor. İnsan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını, kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak adımlarla zenginleştiriyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, “birliktebiz” adını verdiği fırsat eşitliği projesi ile işe alım süreçlerinden lider yetiştirme metotlarına kadar tüm iş süreçlerini yeniden kurguluyor. 2017 yılında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirilen proje, Eczacıbaşı Topluluğu'nun her kademesinde Türkiye'nin geleceğine katkı verecek bir dönüşüm başlatıyor.

2016 yılında küresel düzeyde fırsat eşitliği alanında önemli çalışmaları bulunan uluslararası danışmanlık firması McKinsey ile geniş kapsamlı bir mevcut durum analizi yapan Eczacıbaşı Topluluğu, bu çıktılara göre “iyi” olarak belirlenen durumunu “en iyi”ye yükseltmek için harekete geçti. Proje kapsamında 2020 yılı itibarıyla beyaz yakalı çalışanlarda kadın işe alım oranını yüzde 50'ye, beyaz yakalı kadın çalışan oranını yüzde 40'a, yönetimde kadın oranınıysa yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen Topluluk, birliktebiz manifestosuyla da bu projedeki kararlılığını hem çalışanlarına hem kamuoyuna duyurdu.

Fırsat eşitliği konusundaki performansın düzenli olarak ölçümleneceği, izleneceği ve eylem planlarıyla daha da iyileştirileceği proje gereğince, Topluluğun insan kaynakları politikaları, kadınların iş yaşamına katılırken ve çalışırken daha da güçlenmelerini kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, 2017 yılında Türkiye'de ilk kez cinsiyetten arındırılmış özgeçmiş uygulamasını başlattı. Uygulama, seçme ve yerleştirme sürecinde adaylara eşit fırsatlar sunulmasını sağlıyor. Bu uygulama ile görüşme aşamasına gelmiş adayların özgeçmişleri yöneticiler ile isim, soy isim, fotoğraf, cinsiyet bilgisi, medeni hal, askerlik, aile bilgisi ve e-posta alanlarından arındırılmış olarak buluşuyor. Eczacıbaşı Topluluğu'na başvuru yapan adaylardan, özgeçmiş oluşturma aşamasında sadece veri analizi amacıyla cinsiyete ilişkin bilgiler alınmaya devam ediyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda farkında olunmayan ön yargıların kırılması için insan kaynakları politikalarından iletişim çalışmalarına kadar bir dizi uygulama hayata geçirilirken, satış kadroları ve teknik kadrolarda kadın aday havuzunun büyütülmesi ve kadın istihdamının artırılması da hedefleniyor. Yine proje kapsamında, Kadın Lider Gelişim Programı’nı başlatan Eczacıbaşı Topluluğu, kadın yönetici ve çalışanlar için rol modellerini bir araya getirerek deneyimlerini paylaşma imkanı sağlıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, birliktebiz fırsat eşitliği platformu kapsamında aile yaşamında da fırsat eşitliğini destekliyor. Topluluk, anne olan kadın çalışanlarının çalışma hayatına daha kolay adapte olması ve çalışan çocuklarının daha iyi bir okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak amacıyla, belirlenen lokasyonlarda 0-69 ay arası çocuğu olan kadın çalışanlarına kreş desteği veriyor. Ayrıca, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği yapan Eczacıbaşı Topluluğu, ilgili babalık modeline dair farkındalığın artması ve etkili babalık rolünü güçlendirilmesine yönelik “İlk İş Babalık” programını başlattı.

Eczacıbaşı Topluluğu, reklam ve medya içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana değiştirerek farkında olunmayan önyargıları ve cinsiyet kalıplarını kırmak amacıyla Unstereotype Alliance Türkiye (Kalıpları Kıran Birlik, Türkiye) platformunun paydaşı oldu. Unstereotype Alliance Türkiye (Kalıpları Kıran Birlik, Türkiye), reklamverenlerin, markaların ve reklamcıların ortaklaşa çalışmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin reklam dünyasına da yansımasını ve önemli bir değişimin öncüsü olmayı hedefliyor.

Kadınlara yönelik adımlar yeni değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İş’te Eşitlik Platformu’na aktif katılım sağlayarak bilgi ve iyi uygulama paylaşımlarına katkı sunan Eczacıbaşı Topluluğu, 2012 yılında KAGİDER ve Dünya Bankası ile FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) girişimi kapsamında denetimden başarıyla geçerek bu alandaki çalışmalarından ötürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ödülü aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda tüm çalışanların, iş ve özel yaşam dengesini daha etkin biçimde kurmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan esnek çalışma saatleri uygulaması 2013’te, uzaktan çalışma uygulaması da 2016 yılında hayata geçirilirken, yine 2013 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri başlatıldı.

Kadının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği alanında Türkiye’de ve uluslararası platformlarda aktif rol oynayan Eczacıbaşı Topluluğu, yine 2013 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni (Women’s Empowerment Principles, WEPs) imzaladı.