facebook

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı, 20. yüzyılda, dünyanın en önemli ilk üç sektörü arasına giren bilişim alanında, Türkiye'deki bilişime dönük yatırımların bilinçli biçimde gelişimine yardımcı olarak, ülke verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonuyla çalışmalarını yürüten, Faruk Eczacıbaşı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Vakıf, ülkenin bilgi toplumuna dönüşme sürecini etkin ve verimli kılabilmek için gerekli altyapının oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yapıyor.

TBV, 2017 yılından itibaren Türkiye’de ilk kez matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirileceği bir yarışma başlattı. “KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması”; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği yarışma sayesinde, Türkiye’de ilk kez matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak. Yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabiliyor.

http://www.kododulleri.com  
http://www.tbv.org.tr/