facebook
Geleceğin nitelikleri iş birliği, empati ve yaratıcılık

Geleceğin nitelikleri iş birliği, empati ve yaratıcılık

Geleceğin nitelikleri iş birliği, empati ve yaratıcılık

Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı'nın Dünya Gazetesi'nde Didem Eryar Ünlü ile UN Global Compact Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri) Programı hakkında gerçekleştirdiği röportaj.

İnsan odaklı, yaratıcı liderler geliyor

İklim krizi, sosyal sorunlar, dijitalleşme gibi birçok etken içinde yaşadığımız dünyayı hiç alışık olmadığımız bir hızda değiştiriyor. Geleceğin şirketleri bu değişime uyum sağlayan ve dönüşümü doğru zamanda başlatan şirketler olacak. Bu süreçte en kritik konu ise, bu dönüşümün kapısını aralayacak yeni nesil liderlerin gelişimi.

UN Global Compact tarafından hayata geçirilen Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri) Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor.
10 ülkede eşzamanlı olarak yürütülen program, UN Global Compact üyesi şirketlerin 35 yaş altı, liderlik potansiyeli taşıyan genç yeteneklerini 10 ay boyunca bir araya getiriyor.

Program, şirketlerinde yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayan bu genç yeteneklerin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) odaklanarak, sorunlara radikal inovasyon bakış açısıyla çözüm üretmeleri için destek veriyor.

“İnsan odaklı düşünerek çözümler yaratmanın Dünya’nın birçok problemine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu katkının, Sürdürülebilir Kalkınma amaçları arasında listelenen birçok problemin altında yatan gerçek nedenleri keşfedip, bu nedenler etrafında çok paydaşlı çözümler üreterek mümkün olabileceğini düşünüyoruz. İnovasyonu insan odaklı problemlere etkili, sürdürülebilir ve yaratıcı çözümler üreten projeler oluşturacak” diyen Genç SKA Yenilikçileri Programı Lideri Emre Eczacıbaşı, önümüzdeki dönemde şirketlerin misyonu ile çalışanların kişisel misyonu arasındaki bağı oluşturmanın çok önemli olacağını söylüyor. Çünkü şirketlerin gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri için, kendi özlerini geleceğin ve gelecek neslin değerleri ile yenilemesi gerekiyor. 

“Gelecekte inovasyonu insana odaklı problemlere yaratıcı çözümler üreten projeler oluşturacak” diyen UN Global Compact Young SDG Innovators (Genç SKA Yenilikçileri) Programı Lideri Emre Eczacıbaşı, önümüzdeki dönemde şirketlerin misyonu ile çalışanların kişisel misyonu arasındaki bağı oluşturmanın çok önemli olacağını söylüyor.

İnovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren çözümler

Emre Eczacıbaşı’nın dediği gibi, şirketler bugün kendilerini geleceğe hazırlayacak yetenek dönüşümüne büyük önem veriyorlar ve bu dönüşümü gerçekleştirecek liderler yetiştirmek istiyorlar.

2019-2020 döneminde Türkiye’den 18 şirket, toplamda 48 katılımcı ile Genç SKA Yenilikçileri Programı’nda yer alıyor.  Türkiye’den programa çok fazla talep olduğuna dikkat çeken Eczacıbaşı, "Genç SKA Yenilikçileri Programı, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren çözümler üretecek liderler yetiştirmek için bir platform sunuyor” diye ekliyor.

Programın, iş birliği yetkinliklerini artırmak ve yetenek havuzunu genişletmek gibi iki konuya daha odaklandığını söyleyen Emre Eczacıbaşı, programın yaratmak istediği fayda hakkında şunları anlatıyor: 

Hedef dönüşümü başlatacak liderler yetiştirmek

“Program, genç yeteneklere 10 ay boyunca SKA’lara yönelik inovasyon için gerekli bilgi, yetkinlik ve araçları sağlıyor. Hem yerel hem de global uzman ve mentor ağı ile destek veriyor.

Programa katılan şirketlerin ekipleri 10 ay süresince, kendi şirketlerine özgü bir SKA sorununa yönelik potansiyel piyasa değerine sahip, somut sonuçlar üreten daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak amacıyla çalışıyorlar. Programın amacı bulunan çözümlerin en üst düzeyde dinlenmesi ve uygulanabilirliğini sağlayarak, şirketlerin dönüşümüne öncülük edecek liderleri yetiştirmek. Genç liderlerin, bu süreçte edindikleri bilgi ve deneyimi tüm kariyerleri boyunca uygulamalarını ve çalıştıkları tüm şirketlerde dönüşüm sağlamalarını amaçlıyoruz. Programın Kapanış Zirvesi 15-16 Haziran 2020’de New York’ta gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi kapsamında olacak. Bu etkinlikte tüm ekipler çözüm önerilerini paylaşma imkânı bulacaklar.”

Geleceğin değerleri iş birliği, empati ve yaratıcılık

“Öğrenmeye açık, samimi, şeffaf, yaratıcı özgüvene sahip, kendini ön plana çıkarmak yerine insanlara alan sağlayan, kolektif misyonlara hizmet eden, iş birliğine açık olan, hatta rakipleri ile iş birliği yapan, disiplinler ötesi bir bakış açısına sahip olan yeni nesil liderler değişimi getirecekler. Yapay zekânın ve teknolojinin bugün insanların yapabildiği çoğu işi yakın zamanda yapabileceği ve hatta bizden de iyi yapabileceği artık biliniyor. Ancak hala teknolojinin yapamadığı şeyler var: empati kurma, iş birliği, takım çalışması, kişisel ilişkiler, özgün düşünce ve yaratıcı fikirler. Bu niteliklerini insan odaklı sorunların çözülmesine yönelik kullanan, kendi yaşadığı alanda bir konudan rahatsız olduklarında o alanda değişim yaratabilecek yaratıcı özgüvene sahip tüm bireyler lider olabilir. İnovasyonu da insan odaklı problemlere yenilikçi çözümler yaratmak üzerinden tanımlarsak, dijitalleşme ve teknolojinin bir araç olduğunu, önemli olanın bu araçları değişim için kullanabilen liderler yetiştirmek olduğunu görebiliriz.

Bu bakış açısı değişikliği, işgücünü geleceğe hazırlamak açısından çok önemli. Genç liderlerin önünü açarak, yaratıcı bakış açısı ile ortaya çıkan çözümleri hayata geçirebilmeleri icin alan sağlamalıyız. Bu programın somut çıktısı ne derseniz, sonundaki bu çözümden daha önemlisi tüm süreç deneyimi ve bu deneyimdeki gelişim ve etkileşim imkânları diyebiliriz. O nedenle bu program bir yarışma olarak tasarlanmadı, amacımız en iyi çözümü bulmak değil, bu farkındalığa sahip ve gerekli yetkinlikleri kazanmış genç liderler yetiştirmek.”
10 ülkede eş zamanlı yürütülüyor

Genç SKA Yenilikçileri Programı; ABD, Bangladeş, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İngiltere, Lübnan, Meksika, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede eşzamanlı olarak yürütülüyor.  2019-2020 döneminde Türkiye’den 18 şirket toplamda 48 katılımcı ile programda yer alıyor. Bu şirketler; Ak-Kim, Akkök Holding, Aksa Akrilik, Anadolu Efes, Borusan Holding, Coca-Cola İçecek, Eczacıbaşı Holding, Kibar Holding, KoçDigital, Koç Holding, Shell Türkiye, SUN Tekstil, Turkcell, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, WPP Türkiye, Yeşim Tekstil, Yıldız Holding ve Zorlu Holding olarak sıralanıyor.