facebook

Sürdürülebilirlik

Eczacıbaşı Topluluğu, iş dünyası ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyor. Topluluk, sürdürülebilirliği; ekonomik, toplumsal ve çevresel sermayenin bir denge içinde geliştirilmesi olarak yorumluyor ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bu doğrultuda geliştiriyor.

İş dünyası için etkin bir büyüme stratejisi olarak da nitelendirilebilecek olan sürdürülebilir kalkınma, inovasyonda sürdürülebilirliğe odaklanarak rekabette farklılık yaratmak için de çok çeşitli fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramı dünyada uluslararası kuruluşların, iş dünyasının, hükümetlerin ve sivil toplumun gündeminde önemli bir yer tutuyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin üyesi olan Eczacıbaşı Topluluğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan kuruluşlar arasında yer alıyor.