facebook

Ekonomik ve Sosyal Kuruluşlar

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)
TÜSİAD, "demokrasinin çağdaş düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, serbest piyasa ekonomisini bütün kurallarıyla işlerliğe kavuşturmak ve Türkiye'nin dış dünyayla bütünleşmesine destek olmak" amacıyla 1971'de kuruldu.

TÜSİAD'ın kurucu üyelerinden olan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, 1980-1986 yılları arasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nda bulundu. Bülent Eczacıbaşı, 1986-1989 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1990 yıllarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 1991-1992 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2000 tarihleri arasında ise Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. www.tusiad.org.tr

TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI (TESEV)
Vakıf, her konuda araştırmalar yapıp çözüm seçenekleri üreterek ülkenin birikmiş sorunlarının aşılmasında rol üstlenmeyi temel işlevi olarak tanımlıyor.

1961 yılında Dr. Nejat Eczacıbaşı öncülüğünde Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti adıyla çalışmalarına başlayan kuruluş, 1994'te değişen koşullar altında bir stratejik araştırma kurumu oluşturmak amacıyla Vakfa dönüştürüldü. TESEV'in ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Bülent Eczacıbaşı oldu. www.tesev.org.tr
 
TÜRKİYE İLAÇ İŞVERENLER SENDİKASI
1964 yılında İstanbul’da kurulan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) üyelerine ekonomik, hukuksal ve sosyal yönden daha verimli çalışma koşulları sağlamak, üyeleriyle birlikte oluşturduğu görüşler doğrultusunda ilaç politikalarında etkin olmak ve Türk ilaç pazarında sağlıklı rekabet ortamının gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bülent Eczacıbaşı'nın Onursal Başkanlığını yürüttüğü sendika, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği ve Avrupa Reçetesiz İlaç Üreticileri Birliği (AESGP) 'nin üyesidir. www.ieis.org.tr