facebook

Sıkça Sorulan Sorular

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (“İntema”), 1978 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Eczacıbaşı Topluluğu Yapı Grubu’nun ürünlerinin Türkiye çapında pazarlaması ve satışının yanı sıra banyo yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir.
 
İntema ne zaman kurulmuştur?
İntema, 1 Ağustos 1978 tarihinde kurulmuştur.
 
İntema ne zaman halka açılmıştır?
İntema, 16.03.1990 tarihinde halka arz olmuştur.

İntema’nın BİST’deki hisse kodu nedir?
İntema’nın payları BIST’te INTEM kodu ile işlem görmektedir.
 
İntema hangi borsada, işlem görmektedir?
İntema’nın payları Borsa İstanbul’da  INTEM kodu ile Ana Pazar’da işlem görmektedir.
 
İntema’nın ana faaliyeti nedir?
Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duş sistemleri, derz dolgu malzemeleri), Türkiye çapında satışının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir.

İntema’nın pazarlama ve satışını yaptığı ürün grupları; seramik sağlık gereçleri, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları ve armatür ürünlerinden oluşmaktadır. İntema, Eczacıbaşı Yapı Grubu bünyesindeki banyo ürünlerinin toptan ve perakende kanalda, karo ve yapı kimyasalları ürünlerinin ise perakende kanalda yurt içi pazarlama ve satışını yapmaktadır. İntema mağazaları ile sağlanan satış noktası yapılanması, yetkili satıcı kanalına yayılarak kurum ve marka imajının doğru temsili, vitrin ve hizmet kalitesinde standartlaşma sağlamaktadır. İntema mağazaları bir projenin çizim aşamasından monte edilmesine kadar tüm aşamaları yerine getirerek "anahtar teslim" projelere imza atmaktadır. İntema organizasyonu altında faaliyetlerini yürüten ve sektöründeki ilk düzenli servis teşkilatı olan VitrA-Artema yetkili servisleri bugün Türkiye çapında 99 noktada yapı grubu ürünlerine yönelik satış sonrası hizmet desteği sağlamaktadır.
  
İntema’nın iştirakleri  konusunda bilgi verebilir misiniz?
31.12.2021 tarihi itibarıyla bağlı ortaklarımız ve iştiraklerimiz;
Ticaret UnvanıPay Oranı (%)
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.0,25

İntema’nın esas sözleşmesine nereden ulaşabilirim?
İntema’nın esas sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın ortaklık yapısı nasıldır?
İntema’nın ortaklık yapısı için tıklayınız.
 
İntema’nın çıkarılmış sermayesi ne kadardır?
İntema’nın çıkarılmış sermayesi 19.440.000 TL’dir.
 
İntema’nın yıllar itibariyle sermaye hareketleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
İntema’nın sermaye hareketleri hakkındaki bilgiler için tıklayınız.
 
İntema’nın çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır? Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?
İntema’nın çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 1.944.000.000 adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. İmtiyazlı pay yoktur ve her pay bir oy hakkına sahiptir.
 
İntema’nın yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı kaçtır?
İntema’nın yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır ve üyelerin 2’si bağımsız üyedir.
Yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın mali yılı hangi dönemi kapsar?
İntema’nın mali yılı 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer.
 
İntema finansal sonuçlarını hangi dönemlerde açıklamaktadır?
İntema finansal sonuçlarını,  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere yılda 4 kez açıklamaktadır. Açıklanan finansal raporlara ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın olağan genel kurulu ne zaman toplanmaktadır?
Genel Kurul bilgileri, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde açıklanmaktadır. İntema’nın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 Salı günü yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın kar dağıtım politikası nedir?
İntema’nın kar dağıtım politikasına ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın son 5 yılda dağıttığı kar payı tutar ve oranları nedir?
İntema’nın son 5 yılda dağıttığı kar payı tutarı bulunmamaktadır.
 
İntema’nın bağımsız denetim kuruluşu kimdir? / İntema’nın bağımsız denetimini kim yapmaktadır?
İntema’nın 13.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
 
İntema’nın faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?
İntema’nın faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın etik kurallarına nasıl ulaşabilirim?
İntema’nın etik kurallarına ulaşmak için tıklayınız.
 
İntema’nın yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?
İntema’nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri için tıklayınız.
 
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında nereden bilgi edinebilirim?
Eczacıbaşı Topluluğu hakkında bilgiler için tıklayınız.