facebook

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Riskin Erken Saptanması Komitesi