facebook

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Eczacıbaşı Topluluğu, topluma ve çevreye saygı bilinciyle, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar bütünsel bir bakış açısıyla benimsiyor. Topluluk, bütünsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı, iş süreçleri ve teknoloji kullanımını da bütünleştirmek amacıyla gönüllü çalışmalarını sürdürüyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve kişisel yaşam tercihlerine yansıtma hedefini benimseyerek bu alanda öncü oldu. Sürdürülebilirlik konusunda Topluluk envanteri oluşturmak, küresel anlamda bir konumlandırma yapabilmek ve bu konudaki çalışmaları faaliyet gösterilen sektörler bazında derinleştirebilmek amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, Topluluğun “sürdürülebilir başarısı” için kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere; Topluluk genelinde duyarlılık ve bilgi birikimi oluşturma amacını da taşıyor. Topluluk kuruluşları, belirlenen özel raporlama tekniğine uygun olarak, üç aylık göstergeler halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar pek çok alanda çeşitli verileri izleyerek, merkezi raporlama sistemine iletiyor. Bu veriler dönemsel ve yıllık bazda incelenerek, gelecek yıllarda hedeflenecek iyileştirme planlarını oluşturmak üzere değerlendiriliyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamında uygun parametreler saptanarak kuruluş çalışmalarının ölçümlenmesi, izlenmesi ve iyileştirmelerin planlanması, sürdürülebilir kalkınma çalışmaları içinde en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve artırılması teşvik ediliyor.
 
Eczacıbaşı Topluluğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) 2006 yılında imzalamasının ardından Topluluk raporlarında sürdürülebilirlik alandaki çalışmalarına yer vermeye başladı. 2008 yılından bu yana Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlıyor ve 2010 yılından başlayarak raporlarında bağımsız denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş hedef ve verilere Topluluk bazında Türkiye’de bu çalışmayı gerçekleştiren ilk kuruluş olarak yer veriyor.   

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, Topluluk CEO’su liderliğinde ve CEO’ya doğrudan bağlı olarak kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.

Eczacıbaşı Topluluğu plastik sorununu öncelikli konuları arasında değerlendiriyor, çevresel etkisini en düşük seviyeye getirecek çözüm alternatifleri bulmak için çalışıyor. Çalışma ortamlarında tek kullanımlık plastiklerin tüketilmesini engellemek başta olmak üzere, ürün ambalajları ve plastik içeriğe sahip ürünlerindeki plastik kullanımının azaltımına dair çalışmaları yürütüyor.

Eczacıbaşı Topluluğu 2019 yılında, aktif üyesi olduğu Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından kurulan ve plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşımayı hedefleyen "İş Dünyası Plastik Girişimi"nin imzacısı oldu. Topluluk, 2020 sonuna kadar plastik kullanımını azaltmaya yönelik taahhütlerini belirleyecek. Topluluk kuruluşları bazında hedefleri belirlemek, aksiyon planı oluşturmak ve aksiyonları takip etmek için çalışanların katılımıyla oluşturulan Plastiksiz Yaşam Hareketi plastik taahhütünün detaylarının belirlenmesi için çalışıyor. Topluluk, çalışma ekibiyle yapacağı envanter ve analiz çalışmaları sonrasında, plastikle ilgili yol haritası 2020 sonuna kadar açıklayacak.