facebook

  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Bursları

  1978 yılında kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, amaçları doğrultusunda,  müzik alanında olağanüstü yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki virtüözlük öğrenimlerine katkıda bulunuyor. Geçmiş yıllarda müzik burslarından faydalanan değerli sanatçılarımızın listesine ulaşmak için tıklayınız.

  BAŞVURU KOŞULLARI
  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, kuruluş belgesi uyarınca, “müzik alanında olağanüstü yetenekleri bulunan öğrenci ve sanatçıları, yurtdışına göndererek, yetişme ve geliştirmelerine yardımcı olur.”

  1. Başvuru süresi ve yöntemi
  Eczacıbaşı Vakfı’ndan yurtdışı yüksek lisans müzik bursu almak isteyen genç yetenekler, başvurularını, her yıl 1 Haziran-16 Temmuz arasında Vakıf Genel Sekreterliği’ne yaparlar.

  2. Başvuru koşulları ve belgeleri
  Eczacıbaşı yurtdışı müzik bursu için ilk kez başvuruda bulunacak adaylar için gerekli ön koşullar:
   
  • Yeni başlayacakları ders yılında 24 yaşını bitirmemiş olmak
  • Müzik alanında lisans diplomasına sahip olmak
  • Saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş olmak
   
  3. Gerekli belgeler
  Başvuru sırasında şu belgeler topluca sunulur:

  • Genç sanatçının ayrıntılı müzik özgeçmişi ve yurtdışında gerçekleştireceği öğreniminin amaçları ile kişisel durumunu dile getiren başvuru dilekçesi 
  • Türkiye’de öğrenim gördüğü müzik kurumlarından, o aşamaya kadar aldığı müzik derslerine ait tüm notların dökümü ve diplomaların onaylanmış fotokopileri
  • Eğitim gördüğü müzik kurumlarının yöneticileri ile önde gelen müzik öğretim üyeleri ya da müzik uzmanlarının, “olağanüstü” yetenek ve başarılarını açıklayan tanıtıcı yazıları
  • Verdiği başlıca konserler ya da katıldığı iç ve dış müzik etkinliklerine ilişkin bilgiler ve programlar
  • Varsa, hakkında basında çıkan yazı ya da eleştiriler
  • Saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunun, kendisini yüksek lisans, sanatta yetkinlik ya da doktora düzeylerinde eğitim görmek üzere kabul ettiğini kanıtlayan belgeler
  • Çalıştığı müzik dalındaki kişisel özelliklerini yansıtan bir uygulama kaset ya da diski
  • Kişisel yeteneklerini yansıtmak açısından sunmakta yarar gördüğü ek bilgiler ya da kaynaklar
  • Renkli iki fotoğrafı
   
  4. Değerlendirme
  Yapılan bütün başvurular, Vakıf Yürütme Kurulu tarafından atanan Seçici Kurul’ca, Ağustos ayında değerlendirilir ve sonuçlar adaylara yazıyla duyurulur.
  Bursiyerlere ödemeleri yılda bir kez Eylül ayının ikinci yarısında gerçekleşir.

  5. Sözleşme
  Eczacıbaşı Yurtdışı Müzik Bursları karşılıksızdır; ancak, kendisine burs verilen adaylar ile Vakıf arasında, karşılıklı yükümlülükleri belirleyen bir sözleşme imzalanır.

  Başvuru ve yazışma adresi
  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
  Yurtdışı Müzik Bursları
  Kanyon Ofis
  Büyükdere Caddesi, No. 185
  Levent 34394 İstanbul, Türkiye
  Telefon: (0 212) 371 71 60
  Faks: (0212 ) 371 71 10