facebook
Mültecilere hijyenik tuvalet için Gates Vakfı - Eczacıbaşı işbirliği

Mültecilere hijyenik tuvalet için Gates Vakfı - Eczacıbaşı işbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Melinda ve Bill Gates Vakfı tarafından 10-11 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. İnsani yardım ve acil durum müdahalesi alanında inovasyon konulu çalıştaya, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı da katıldı.

Çalıştayda konuşan Eczacıbaşı, “Ekonomik, çevresel ve sosyal güçlerin kesişiminde bugün karşılaştığımız sorunlar, giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Dünyanın en acil ve görünür sorunları için bile, etkili ve kalıcı çözümler üretme konusunda sorun yaşıyoruz. Bir yandan bu zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak yöntemler ararken, bir yandan da önceki çabaların neden beklenen sonuçları veremediğine kafa yormalıyız” dedi.

İnovasyonun bu sorunlara sürdürülebilir ve etkili çözümler bulma arayışında en büyük araç olduğunu vurgulayan Emre Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: “Alışılagelmiş iş birliği yöntemleri de dahil olmak üzere, bu küresel sorunları çözmek için kullandığımız yöntemlere yeni perspektifler ekleyerek ufkumuzu genişletmeliyiz. Gelecek, büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Dünyanın kaynak ve fırsatlarını herkesin eşit olarak paylaşmasının öncelikli olacağı bir değer sistemine geçiyoruz. Geleceğin başarısı, iş birliği ve paylaşımda yatıyor. Bugün bir zorluk olarak karşımıza çıkan sürdürülebilirlik, yarın için önemli fırsatlar sunuyor.”Eczacıbaşı Topluluğu’nun Melinda ve Bill Gates Vakfı ile birlikte başlattığı pilot proje hakkında da bilgi veren Emre Eczacıbaşı, “Portatif tuvalet ve sıhhi tesisat sistemlerinin tasarım ve uygulanmasını içeren proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne hizmet ediyor. Asırlık bir soruna sürdürülebilir ve yenilikçi bir çözüm üretmek için, farklı paydaşların yeni ve etkileyici bir iş birliği modeliyle güçlerini nasıl birleştirebileceğinin harika bir örneğini temsil ediyor. Geliştireceğimiz sistemle, mevsimlik işçilerin ve kamplarda yaşayan mültecilerin sağlık ve hijyen koşullarına kavuşmasını sağlayacağız” dedi.

Emre Eczacıbaşı, 77 yıldır çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun, ülkemizin ihtiyaçlarına hizmet etmek için küresel bilgi, bakış açısı ve çözümleri yerelleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bildiklerine dikkat çekti. Sahip oldukları birikim ve deneyimle bu projeye katkıda bulunacaklarını belirten Eczacıbaşı, “Proje sürecinde önceliğimiz, sorunu bilimsel ve teknik boyutta olduğu kadar, kültürel ve insani açıdan da ele almak olacak” dedi.