facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2017/122016/12 
Satış Gelirleri
824.609.667
787.089.074
 
Brüt Kar
72.838.867
71.565.077
 
Faaliyet Karı
-24.955.845
-19.175.783
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
6.890.626
6.497.060
 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-18.065.219
-12.678.723
 
Net Dönem Karı
-24.965.450
-16.951.578
 
    
 2017/122016/12 
Toplam Varlıklar
416.144.112
348.351.520
 
Toplam Özkaynaklar
9.962.158
9.862.815 
Toplam Dönen Varlıklar
311.542.907
284.544.547 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
401.559.195
333.592.789
 
Yatırım Harcamaları
20.636.021
8.133.312
 
    
Diğer Dönen Varlıklar
4.888.254
1.715.872 
Stoklar
13.586.584
12.423.130 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.622.759
4.895.916 
    
Likidite Oranları2017/122016/12 
Cari Oran
0,78
0,85 
Likidite Oranı
0,73
0,81 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2017/122016/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,98
0,97
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,02
0,03
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,02
0,03
 
    
Karlılık Oranları2017/122016/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-2,51
-1,72
 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,06
-0,05 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,03
-0,02