Özet Finansal Bilgiler
  2016/12 2015/12  
Satış Gelirleri
787.089.074
793.199.023  
Brüt Kar
71.565.077
79.610.054  
Faaliyet Karı
-19.175.783
-3.905.219  
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
6.497.060
5.955.225  
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-12.678.723
2.050.006  
Net Dönem Karı
-16.951.578
-3.697.964  
       
  2016/12 2015/12  
Toplam Varlıklar
348.351.520
291.314.761  
Toplam Özkaynaklar
9.862.815
18.423.518  
Toplam Dönen Varlıklar
284.544.547
241.716.198  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
333.592.789
267.473.368  
Yatırım Harcamaları
8.133.312
8.488.885  
       
Diğer Dönen Varlıklar
1.715.872
1.957.483  
Stoklar
12.423.130
12.849.858  
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.895.916
5.417.875  
       
Likidite Oranları 2016/12 2015/12  
Cari Oran
0,85
0,90  
Likidite Oranı
0,81
0,85  
       
Mali Yapıya İlişkin Oranlar 2016/12 2015/12  
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,97
0,94  
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,03
0,06  
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,03
0,07  
       
Karlılık Oranları 2016/12 2015/12  
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-1,72
-0,20  
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,05
-0,01  
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,02
0,00  
Yukarı Dön