Özet Finansal Bilgiler
 2017/032016/03 
Satış Gelirleri
212.891.755
188.443.865
 
Brüt Kar
19.367.396
17.541.623
 
Faaliyet Karı
-2.074.316
-2.606.481
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
1.545.780
1.518.383
 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-528.536
-1.088.098
 
Net Dönem Karı
-2.276.224
-2.514.545
 
    
 2017/032016/12 
Toplam Varlıklar
415.495.088
348.351.520
 
Toplam Özkaynaklar7.586.5919.862.815 
Toplam Dönen Varlıklar
350.186.368
284.544.547 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
402.941.766
267.473.368 
Yatırım Harcamaları
4.259.374
8.133.312 
    
Diğer Dönen Varlıklar
2.713.585
1.715.872 
Stoklar
13.764.805
12.423.130 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.966.731
4.895.916 
    
Likidite Oranları2017/032016/12 
Cari Oran
0,87
0,85 
Likidite Oranı
0,83
0,81 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2017/032016/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,98
0,97 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,02
0,03 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,02
0,03 
    
Karlılık Oranları2017/032016/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-0,30
-1,72 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,01
-0,05 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,01
-0,02