facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018/032017/03 
Satış Gelirleri
219.010.271
212.891.755
 
Brüt Kar
17.999.969
17.541.623
 
Faaliyet Karı
-5.941.177
-2.604.483
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
2.188.362
1.545.780
 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-3.752.815
-1.058.703
 
Net Dönem Karı
-7.265.523
-2.276.224
 
    
 2018/032017/12 
Toplam Varlıklar
455.829.124
416.144.112
 
Toplam Özkaynaklar
2.696.635
9.962.158
 
Toplam Dönen Varlıklar
350.307.920
311.542.907
 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
448.541.987
401.559.195
 
Yatırım Harcamaları
461.297
20.636.021
 
    
Diğer Dönen Varlıklar
3.570.884
4.888.254
 
Stoklar
15.189.528
13.586.584
 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.590.502
4.622.759
 
    
Likidite Oranları2018/032017/12 
Cari Oran
0,78
0,78 
Likidite Oranı
0,74
0,73 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2018/032017/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,99
0,98
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,01
0,02
 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,01
0,02
 
    
Karlılık Oranları2018/032017/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-2,69
-2,51
 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,02
-0,06 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,03
-0,03