Özet Finansal Bilgiler
 2016/122015/12 
Satış Gelirleri
787.089.074
793.199.023 
Brüt Kar
71.565.077
79.610.054 
Faaliyet Karı
-19.175.783
-3.905.219 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
6.497.060
5.955.225 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-12.678.723
2.050.006 
Net Dönem Karı
-16.951.578
-3.697.964 
    
 2016/122015/12 
Toplam Varlıklar
348.351.520
291.314.761 
Toplam Özkaynaklar
9.862.815
18.423.518 
Toplam Dönen Varlıklar
284.544.547
241.716.198 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
333.592.789
267.473.368 
Yatırım Harcamaları
8.133.312
8.488.885 
    
Diğer Dönen Varlıklar
1.715.872
1.957.483 
Stoklar
12.423.130
12.849.858 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.895.916
5.417.875 
    
Likidite Oranları2016/122015/12 
Cari Oran
0,85
0,90 
Likidite Oranı
0,81
0,85 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2016/122015/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,97
0,94 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,03
0,06 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,03
0,07 
    
Karlılık Oranları2016/122015/12 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-1,72
-0,20 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,05
-0,01 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,02
0,00