Özet Finansal Bilgiler
 2017/062016/06 
Satış Gelirleri449.700.414
417.759.356
 
Brüt Kar39.659.090
39.531.688
 
Faaliyet Karı
-3.771.028
-3.246.171
 
Amortisman Gideri ve İtfa Payları
3.028.781
3.264.177 
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı
-742.247
18.006
 
Net Dönem Karı
-4.950.588
-2.769.418
 
    
 2017/062016/12 
Toplam Varlıklar
431.439.109
348.351.520
 
Toplam Özkaynaklar
4.912.228
9.862.815 
Toplam Dönen Varlıklar
361.994.643
284.544.547 
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
422.089.703
267.473.368 
Yatırım Harcamaları
10.131.933
8.133.312 
    
Diğer Dönen Varlıklar
3.732.570
1.715.872 
Stoklar
14.396.428
12.423.130 
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.437.178
4.895.916 
    
Likidite Oranları2017/062016/12 
Cari Oran
0,86
0,85 
Likidite Oranı
0,81
0,81 
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2017/062016/12 
Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar
0,99
0,97 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
0,01
0,03 
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar
0,01
0,03 
    
Karlılık Oranları2017/062016/06 
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar
-1,01
-0,18 
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar
-0,01
-0,01 
Net Dönem Karı / Net Satışlar
-0,01
-0,01