facebook

2016 Yılı Karına İlişkin Kar Dağıtım Önerisi

13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kar Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulumuz; 13 Nisan 2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde bulunan kar dağıtım maddesine ilişkin olarak;
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II,14.1 No’lu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda dönem karı oluşmasına karşın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarda zarar oluşması nedeniyle dönem karından kar dağıtımı yapılmaması,
2. Dağıtılabilir nitelikteki olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıllar karları) karşılanmak üzere çıkarılmış sermayemizin (brüt=net) %10’u oranında (toplam 2.100.000TL, 1 TL nominal değerli pay başına 10 Krş) kar payı dağıtılması,
3. Kar payı dağıtımına 2 Mayıs 2017 tarihinde başlanılması,
4. Finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıllar zararlarının mahsubunda kullanılması,
Teklifinin genel kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir