Özet Finansal Bilgiler
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER2017/06 2017/032016/12
Satış Gelirleri42.951.31227.580.44466.323.055
Brüt Kar/Zarar2.483.197863.6705.141.048
Faaliyet Karı/Zararı1.596.772427.5522.713.835
Amortisman Gideri ve İtfa Payları-17.9818.89233.972
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.614.753436.4442.747.807
Net Dönem Karı/Zararı1.596.772427.5522.713.835
 2017/062017/032016/12
Toplam Varlıklar44.680.32947.547.68447.889.920
Toplam Özkaynaklar44.442.21045.372.90044.945.438
Toplam Dönen Varlıklar44.620.47347.486.35247.828.467
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler222.0892.161.0672.932.917
Yatırım Harcamaları-  
 2017/062017/032016/12
Likidite Oranları   
- Cari Oran2012216,31
- Likidite Oranı2012216,31
 2017/062017/032016/12
Mali Yapıya İlişkin Oranlar   
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar0,00530,04570,06
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Varlıklar0,99470,95430,94
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Borçlar186,638720,8615,26
Karlılık Oranları2017/062017/032016/12
- Net Dönem Karı/ Konsolide Özsermaye0,04  0,01  0,06
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,04  0,01  0,06
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar0,04  0,02  0,04