Özet Finansal Bilgiler
 
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 2016/12   2016/09 2016/06
         
Satış Gelirleri        66.323.055              47.511.426           37.435.826    
Brüt Kar/Zarar          5.141.048                4.101.103             3.402.147    
Faaliyet Karı/Zararı          2.713.835                2.298.399             2.133.006    
Amortisman Gideri ve İtfa Payları                 (25.479)               (16.987)   
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı/Zararı              2.323.878             2.149.993    
Net Dönem Karı/Zararı          2.713.835                2.298.399             2.133.006    
         
Toplam Varlıklar               47.890              44.727.886           44.602.610    
Toplam Özkaynaklar               44.945              44.530.002           44.364.609    
Toplam Dönen Varlıklar        47.828.467              44.657.378           44.523.132    
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler          2.932.917                   188.356               230.425    
Yatırım Harcamaları        
         
Likidite Oranları        
- Cari Oran 16,31   237,09 193,22
- Likidite Oranı 16,31   237,09 193,22
         
Mali Yapıya İlişkin Oranlar        
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar 0,0600   0,0044 0,0053
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Varlıklar 0,9400   0,9956 0,9947
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Borçlar 15,2600   225,0308 186,4051
         
Karlılık Oranları        
- Net Dönem Karı/ Konsolide Özsermaye 0,06   0,05 0,05
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar 0,06   0,05 0,05
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar 0,04   0,05 0,06
 
Yukarı Dön