Özet Finansal Bilgiler
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER2017/032016/122016/09
    
Satış Gelirleri27.580.444       66.323.055       47.511.426
Brüt Kar/Zarar863.670         5.141.048         4.101.103
Faaliyet Karı/Zararı427.552         2.713.835         2.298.399
Amortisman Gideri ve İtfa Payları8.89233.972            (25.479)
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı/Zararı436.4442.747.807         2.323.878
Net Dönem Karı/Zararı427.552         2.713.835         2.298.399
    
Toplam Varlıklar47.547.68447.889.920       44.727.886
Toplam Özkaynaklar45.372.90044.945.438       44.530.002
Toplam Dönen Varlıklar47.486.352                    47.828.467       44.657.378
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2.161.067         2.932.917            188.356
Yatırım Harcamaları   
    
Likidite Oranları   
- Cari Oran2216,31237,09
- Likidite Oranı2216,31237,09
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar   
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar0,04570,060,0044
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Varlıklar0,95430,940,9956
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Borçlar20,86415,26225,0308
    
Karlılık Oranları   
- Net Dönem Karı/ Konsolide Özsermaye0,060,060,05
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,060,060,05
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar0,040,040,05