facebook

Özet Finansal Bilgiler

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER  2017/12 (TL)  2016/12 (TL)
Satış Gelirleri65.002.02366.323.055
Brüt Kar/Zarar5.686.9395.141.048
Faaliyet Karı/Zararı3.904.8642.713.835
Amortisman Gideri ve İtfa Payları(36.307)(33.972)
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.941.1712.747.807
Net Dönem Karı/Zararı3.904.864
 
2.713.835
 
   2017/12 (TL)
 
  2016/12 (TL)
 
Toplam Varlıklar47.479.72947.889.920
Toplam Özkaynaklar47.220.08944.945.438
Toplam Dönen Varlıklar47.442.19047.828.467
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler230.7982.932.917
Yatırım Harcamaları-
 
-
 
   2017/12
 
  2016/12
 
Likidite Oranları  
- Cari Oran205,5616,31
- Likidite Oranı205,56
 
16,31
 
   2017/12
 
  2016/12
 
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar0,00550,0615
- Özsermaye/ Toplam Varlıklar0,99450,9385
- Özsermaye/ Toplam Borçlar181,8675
 
15,2643
 
Karlılık Oranları  2017/12
 
  2016/12
 
- Net Dönem Karı/ Özsermaye0,080,06
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,080,06
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar0,060,04