facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2017 / 122016 / 12
   
Satış Gelirleri65.002.02366.323.055
Brüt Kar5.686.9395.141.048
Faaliyet Karı         131.025.229           121.797.301
Amortisman Gideri ve İtfa Payları              34.116              53.201
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı         131.059.345          121.850.502
Net Dönem Karı         183.128.614           138.181.748
   
Toplam Varlıklar   1.897.578.018  1.565.373.455
Toplam Özkaynaklar   1.864.006.577   1.513.524.485
Toplam Dönen Varlıklar      87.311.271     73.696.972
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler         423.407       3.516.791
   
Likidite Oranları  
- Cari Oran                 193,121,0
- Likidite Oranı                 193,1                 21,0
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                   0,020,03
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,97
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar                  55,52                    29,19
   
Karlılık Oranları  
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar                  0,0980,097
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,0970,088
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar2,8172,083