Özet Finansal Bilgiler
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER2017/62016/6
   
Satış Gelirleri          42.951.312             37.435.826   
Brüt Kar            2.483.197               3.402.147   
Faaliyet Karı          181.538.217          82.781.369   
Amortisman Gideri ve İtfa Payları               22.905                36.047   
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı         181.561.122          82.817.416   
Net Dönem Karı         180.594.914          95.008.003   
   
Toplam Varlıklar   1.645.636.299    1.296.178.344   
Toplam Özkaynaklar   1.573.968.356    1.257.310.880   
Toplam Dönen Varlıklar      449.293.785       286.066.155   
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler          631.702           .595.468   
   
Likidite Oranları  
- Cari Oran                 711,24                     179,30   
- Likidite Oranı                 711,24                     179,30   
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                   0,04                        0,03   
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,96                         0,97   
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar                  21,96                       32,35   
   
Karlılık Oranları  
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar                  0,11                       0,073   
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar                  0,11                       0,073   
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar                 4,22                    2,54