Özet Finansal Bilgiler
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER 2016/12 2015/12
     
Satış Gelirleri         66.323.055            24.906.034   
Brüt Kar           5.141.048             (2.201.701)  
Faaliyet Karı         121.797.301           19.086.529   
Amortisman Gideri ve İtfa Payları                53.201                 255.959   
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı         121.850.502           19.342.488   
Net Dönem Karı         138.181.748            25.041.501   
     
Toplam Varlıklar     1.565.373.455        1.251.050.210   
Toplam Özkaynaklar     1.513.524.485        1.221.096.545   
Toplam Dönen Varlıklar        326.002.228           237.297.948   
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler           3.516.791                 588.843   
Yatırım Harcamaları                       -                  (167.380)  
     
Likidite Oranları    
- Cari Oran                  92,70                402,99   
- Likidite Oranı                  92,70                402,99   
     
Mali Yapıya İlişkin Oranlar    
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                    0,03                       0,02   
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                    0,97                       0,98   
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar                  29,19                  40,77   
     
Karlılık Oranları    
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar                  0,091                  0,021   
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar                  0,088                     0,020   
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar                  2,084                     1,005   
Yukarı Dön