Özet Finansal Bilgiler
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER2017/32016/3
   
Satış Gelirleri               27.580.444           22.875.884   
Brüt Kar                    863.670             3.875.244   
Faaliyet Karı                38.349.764          35.490.783   
Amortisman Gideri ve İtfa Payları                         8.892                 8.579      
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı                38.358.656        35.499.362   
Net Dönem Karı                36.984.733           32.788.408   
   
Toplam Varlıklar            1.609.031.526    1.320.222.204   
Toplam Özkaynaklar            1.550.812.608    1.282.560.404   
Toplam Dönen Varlıklar               326.002.228         283.363.180   
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler                   3.516.791             1.950.173   
Yatırım Harcamaları                      -                (167.380) 
   
Likidite Oranları  
- Cari Oran                 140,70              145,30   
- Likidite Oranı                 140,70              145,30   
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                   0,04                     0,04
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,96                     0,96
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar                 26,64                 34,05
   
Karlılık Oranları  
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar                 0,020                 0,026
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar                 0,020                 0,025
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar                 1,340                  1,433