facebook

Özet Finansal Bilgiler

 2018 / 32017 / 3
   
Satış Gelirleri27.032.80527.580.444
Brüt Kar1.380.804863.670
Faaliyet Karı        3.604.62338.349.764
Amortisman Gideri ve İtfa Payları             8.5278.892
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı3.613.15038.358.656
Net Dönem Karı14.390.05336.984.733
   
 2018/32017/12
   
Toplam Varlıklar1.913.139.9341.897.578.018
Toplam Özkaynaklar1.878.945.0911.864.006.577
Toplam Dönen Varlıklar91.107.83987.311.271
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler1.075.651452.249
   
Likidite Oranları  
- Cari Oran                 84,7193,1
- Likidite Oranı84,7193,1
   
Mali Yapıya İlişkin Oranlar  
- Toplam Borçlar/ Toplam Varlıklar                 0,020,02
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar                   0,98                      0,98
- Toplam Özkaynaklar/ Toplam Borçlar54,9555,52
   
Karlılık Oranları  
- Net Dönem Karı/ Toplam Özkaynaklar0,0080,02
- Net Dönem Karı/ Toplam Varlıklar0,0080,02
- Net Dönem Karı/ Net Satışlar0,5321,341