Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar
Yatırımcı Takvimi
Genel Kurul Tarihleri (Olağan veya Olağanüstü)
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:
13.04.2017
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 26.04.2016
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 13.04.2015
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 15.04.2014
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 14.05.2013
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 29.05.2012
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: 03.11.2011
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 06.05.2011

Finansal Tabloların Açıklanma Tarihleri
2016 Yılı 1. Çeyrek Finansal Tabloların Açıklanması: 24.05.2016
2016 Yılı 2. Çeyrek Finansal Tabloların Açıklanması: 19.08.2016
2016 Yılı 3. Çeyrek Finansal Tabloların Açıklanması: 09.11.2016
2016 Yıllık Finansal Tablolarının Açıklanması: 13.03.2017

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları
Şu an için belirlenmiş bir toplantı bulunmamaktadır.