facebook

Özet Finansal Bilgiler

    
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (Bin TL)2017/122016/12  
Satış Gelirleri597.909530.133  
Brüt Kar234.433194.023  
Faaliyet Karı129.059167.969  
Amortisman Gideri ve İtfa Payları10.33321.261  
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı139.392189.230  
Net Dönem Karı146.095184.803  
    
 2017/122016/12  
Toplam Varlıklar3.831.3753.992.703  
Toplam Özkaynaklar3.480.6553.244.490  
Toplam Dönen Varlıklar741.3241.163.552  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler210.146602.151  
Yatırım Harcamaları20.142104.999  
    
Likidite Oranları (%)     2017/12 2016/12  
- Cari Oran3,531,93  
- Likidite Oranı3,181,72  
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar (%)2017/122016/12  
- Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar0,090,19  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,910,81  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar9,924,34  
    
Karlılık Oranları (%)2017/122016/12  
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar0,040,06  
- Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar0,040,05  
- Net Dönem Karı / Net Satışlar0,240,35