Özet Finansal Bilgiler
    
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (Bin TL)2017/032016/03  
Satış Gelirleri382.241348.835  
Brüt Kar98.42492.024  
Faaliyet Karı45.63422.416  
Amortisman Gideri ve İtfa Payları4.9574.979  
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı50.59127.395  
Net Dönem Karı33.87133.262  
    
 2017/032016/12  
Toplam Varlıklar4.078.3923.992.703  
Toplam Özkaynaklar3.283.1693.244.490  
Toplam Dönen Varlıklar1.258.6411.163.552  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler648.737602.151  
Yatırım Harcamaları2.559104.999  
    
Likidite Oranları     2017/03 2016/12  
- Cari Oran1,941,93  
- Likidite Oranı1,741,72  
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2017/032016/12  
- Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar0,190,19  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,810,81  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar4,134,34  
    
Karlılık Oranları2017/032016/12  
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar0,010,06  
- Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar0,010,05  
- Net Dönem Karı / Net Satışlar0,090,13