Özet Finansal Bilgiler
       
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (Bin TL) 2016/12 2015/12    
Satış Gelirleri 1.412.645 1.170.563    
Brüt Kar 356.455 262.875    
Faaliyet Karı 154.908 123.779    
Amortisman Gideri ve İtfa Payları 21.261 17.812    
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı 176.169 141.591    
Net Dönem Karı 184.803 67.647    
       
  2016/12 2015/12    
Toplam Varlıklar 3.992.703 3.369.830    
Toplam Özkaynaklar 3.244.490 2.740.060    
Toplam Dönen Varlıklar 1.163.552 1.090.342    
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 602.151 475.926    
Yatırım Harcamaları 104.999 129.167    
       
Likidite Oranları      2016/12   2015/12    
- Cari Oran 1,93 2,29    
- Likidite Oranı 1,72 2,01    
       
Mali Yapıya İlişkin Oranlar 2016/12 2015/12    
- Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,19 0,19    
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 0,81 0,81    
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar 4,34 4,35    
       
Karlılık Oranları 2016/12 2015/12    
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar 0,06 0,02    
- Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar 0,05 0,02    
- Net Dönem Karı / Net Satışlar 0,13 0,06    
       
Yukarı Dön