facebook

Özet Finansal Bilgiler

    
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (Bin TL)2017/092016/09  
Satış Gelirleri430.104357.288  
Brüt Kar170.742137.938  
Faaliyet Karı85.33386.043  
Amortisman Gideri ve İtfa Payları8.07315.629  
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı93.406101.672  
Net Dönem Karı168.873139.977  
    
 2017/092016/12  
Toplam Varlıklar3.376.6073.992.703  
Toplam Özkaynaklar3.083.5913.244.490  
Toplam Dönen Varlıklar716.7161.163.552  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler164.225602.151  
Yatırım Harcamaları24.779104.999  
    
Likidite Oranları     2017/09 2016/12  
- Cari Oran4,371,93  
- Likidite Oranı3,981,72  
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar2017/092016/12  
- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,090,19  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,910,81  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler10,524,34  
    
Karlılık Oranları2017/092016/12  
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar0,050,06  
- Net Dönem Karı / Toplam Yükümlülükler0,050,05  
- Net Dönem Karı / Net Satışlar0,380,13