facebook

Özet Finansal Bilgiler

    
ÖZET FİNANSAL BİLGİLER (Bin TL)2018/032017/03  
Satış Gelirleri193.088154.778  
Brüt Kar74.82259.738  
Faaliyet Karı58.71043.952  
Amortisman Gideri ve İtfa Payları3.1074.957  
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı61.81748.909  
Net Dönem Karı51.57036.007  
    
 2018/032017/12  
Toplam Varlıklar3.933.3293.831.375  
Toplam Özkaynaklar3.532.2803.480.655  
Toplam Dönen Varlıklar833.587741.324  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler259.761210.146  
Yatırım Harcamaları6.69920.142  
    
Likidite Oranları (%)     2018/03 2017/12  
- Cari Oran3,213,53  
- Likidite Oranı2,953,18  
    
Mali Yapıya İlişkin Oranlar (%)2018/032017/12  
- Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,100,09  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar0,900,91  
- Toplam Özkaynaklar / Toplam Yükümlülükler8,819,92  
    
Karlılık Oranları (%)2018/032017/12  
- Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar0,010,04  
- Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar0,010,04  
- Net Dönem Karı / Net Satışlar0,270,24