facebook

    Türkiye Bilişim Vakfı

    Türkiye Bilişim Vakfı, 20. yüzyılda, dünyanın en önemli ilk üç sektörü arasına giren bilişim alanında, Türkiye'deki bilişime dönük yatırımların bilinçli biçimde gelişimine yardımcı olarak, ülke verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

    Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonuyla çalışmalarını yürüten, Faruk Eczacıbaşı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Vakıf, ülkenin bilgi toplumuna dönüşme sürecini etkin ve verimli kılabilmek için gerekli altyapının oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yapıyor.