facebook

Yönetim

Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Eczacıbaşı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Faruk Eczacıbaşı
Dr. Erdal Karamercan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat
Dr. Ant Bozkaya
Prof. Dr. Mustafa Fadlullah Cerrahoğlu
Saffet Karpat

CEO
Atalay M. Gümrah

Grup Başkanları
Mali İşler Grup Başkanı
M. Sacit Basmacı

Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanı
Seyfettin Sarıçam

Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
Ali Aköz

Sağlık Grubu Başkanı
Elif Çelik

Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı
Hakan Uyanık

İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Ata Selçuk

Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı
Levent Kızıltan

Dönüşüm Projeleri Koordinatörü
Semih Decan

Kurumsal İletişim Direktörü
İlkay Akalın

Medya İlişkileri Direktörü
Cem Tanrıkılıcı