BİR KENT, BİR İNSAN

İzmir'in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı'nın Yaşamı ve Anıları
Yaşar AKSOY
İstanbul, 1986 360 sayfa, 16 sayfa fotoğraf

Osmanlı Devleti'nin çözülüşü ve yıkılışı... İşgale uğrayan bir toplum ve Anadolu'da yepyeni bir ulusal direnişin başlayışı. Kurtuluş, kuruluş ve sonrası. Bunlar, bir insanın yaşamı içine sığan büyük bir olaylar dizisinin ancak ana çizgileridir.  

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, İzmir'in ilk diplomalı Türk eczacılarından birisi olarak, yeryüzünde belirli bir çağ değişiminin yol açtığı bütün bu yoğun fırtınaların arasında yaşadı. Ezcacıbaşı'nın yaşam öyküsü,eşsiz bir tarihsel dönüm noktasının da genel panoramasıydı. Süleyman F. Eczacıbaşı, aynı zamanda, İzmir kentinin ayrılmaz bir parçası demekti. O, ömrü boyunca Ege'nin bu büyük tarihsel kentiyle elele vermişti. Eczacıbaşı'nın öyküsü, İzmir'in son yüzyıl boyunca geçirdiği değişimleri yansıtırken, Türkiye'de modern kent toplumuna özgü dünya görüşleri ve yurttaşlık bilincinin ortaya çıkışının canlı bir tarihini sergiliyor.

Kitap satışı ve Genel Dağıtım:
Tekin Yayınevi
Ankara Caddesi No:43
Cağaloğlu, İstanbul
Tel: +.212.512 59 84